ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
   

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพจึงขอแจ้งข้อปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน  ดังนี้

     ๑. นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

      ๒. นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้รวบให้เรียบร้อยด้วยยางมัดหรือริบบิ้นสีดำหรือสีน้ำเงิน และต้องดูแลรักษาศีรษะให้สะอาด ปราศจากเหา

       ๓. นักเรียนห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

           ๑) ดัดผม

           ๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

           ๓) ไว้หนวดหรือเครา

           ๔) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2563