ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การติดตามการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
   

ขอความร่วมมือนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/D7Gkf7gwLj57azHJ9

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2563