ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
 
   

ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ อาคารขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (จำนวน 2 ห้องเรียน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ ราคากลาง 1,272,000 (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2559