ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ "ปากพูน วิชาการ เปิดบ้าน 59"
 
   

            ด้วยทางโรงเรียนปากพูน ได้จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ "ปากพูน วิชาการ เปิดบ้าน 59" ขึ้นในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  และทางโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพได้จัดส่งชุดการแสดง ชื่อชุด สยามเมืองยิ้ม  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลา 10.00 - 12.00 น.

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559