ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3
 
   

 

          ด้วยทางโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมตลาดนักวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558   ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  และทางโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพได้จัดส่งชุดการแสดง ชื่อชุด สยามเมืองยิ้ม  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ในเวลา 10.00 - 12.00 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559