ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน
 
   

ตามที่โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 

จังขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานการสอน รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2564