ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.........................................................................................................................................................
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียนเข้าชมการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่องพระมหาชนก
 
   

                 ด้วยทางมูลนิธีเมเจอร์แคร์ จัดโครงการ "เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม" โดยจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ                 เรื่อง พระมหาชนก ให้นักเรียนรับชม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงภาพยนตร์  Major Cineplex     ชั้น 3 สหไทยหลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพได้จัดให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 160 คน พร้อมทั้งคณะครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียน จำนวน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.30 น     

               

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2559